ملاحظات قبل از عمل

  1. آسپیرین و سایر داروهای مسکن شبیه به آن مثل بروفن باید از ۲ هفته قبل از عمل قطع شود.
  2. بهتر است سیگار کشیدن ۴ هفته قبل از عمل جراحی قطع شود. سیگار کشیدن روی بهبودی بیمار تاثیر می گذارد.
  3. وجود هر نوع بیماری حاد در ناحیه سر و گردن مثلا سرما خوردگی می تواند عمل جراحی بینی را مخاطراتی همراه سازد.
  4. شب قبل از عمل حمام بگیرید.
  5. شب قبل از عمل شام سبک میل نمایید و از صبح روز عمل  از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید.
  6. هیچ نوع زیور آلاتی با خود نداشته باشید.
  7. هیچ نوع آرایشی نداشته باشید.